Atendos

logo-FAWaarom administratiekantoor Atendos?
Om u goed van dienst te kunnen zijn en op de hoogte te blijven van de laatste belastingwetten hebben wij ons gekwalificeerd met de titel Fiscaal Adviseur (FA). Dit is een beschermde titel  op HBO niveau. Hiernaast zijn wij Bachelor  door de opleiding Staatspraktijkdiploma boekhouding (SPD) en hebben we jarenlange ervaring als boekhouder/administrateur.

Ook zijn wij een door de belastingdienst erkend administratiekantoor en hebben wij een Belastingconsulentennummer (Beconnummer).

Heeft u dan geen accountant nodig?

U bent alleen verplicht een goedkeurende verklaring van een accountant te hebben als u uw bedrijf voldoet aan minimaal 2 van de 3 voorwaarden in 2 opeenvolgende jaren:

  • de kostprijs van de totale activa van de rechtspersoon (bezittingen) is meer dan EUR 4,4 miljoen;
  • de netto omzet is meer dan EUR 8,8 miljoen;
  • het gemiddeld aantal werknemers in een jaar is meer dan 50 personen.

Wanneer dit niet op u van toepassing is volstaat u met uw administratie vast te leggen in een voor de Belastingdienst controleerbare boekhouding welke wij voor u kunnen verzorgen.

Tip:

Wij kunnen ook een accountantsverklaring voor u verzorgen aangezien wij nauw samenwerken met een accountantskantoor.

Mocht u toch van de diensten van “uw eigen” accountantskantoor gebruik willen maken dan kan administratiekantoor Atendos de basisboekhouding voor u invoeren. Dit werkt kostenbesparend aangezien een het uurtarief van een accountant al snel 2 x zo hoog is als dat van ons.